Podpira popolno digitalizacijo pisarniškega poslovanja. Zagotavlja učinkovito vodenje upravnega postopka, drugih uradniških opravil in zakonsko skladno e-hrambo.

Podpora upravnemu postopku
Vgrajenost v standardno delovno okolje MS Office
Povezava sistema z enotnim računovodskim sistemom MFERAC

Omogoča zajem, evidentiranje, klasificiranje in signiranje dokumentov, digitalno podpisovanje, zakonsko skladno e-hrambo in elektronsko izmenjavo dokumentov. Z določitvijo vlog posameznikov in napredno avtorizacijo zagotavlja uporabnikom dostop do dokumentov, za katere je zadolžen. GovernmentConnect sledi veljavni zakonodaji (ZVDAGA, ZEPEP, ZUP, ZVOP-2 in GDPR).

Podprti so vsi standardni procesi v organizaciji, kot na primer:

  • Glavna pisarna
  • ZUP postopek in pisarniško poslovanje
  • eRačuniLikvidacija knjigovodskih listin
  • Pogodbe
  • Potni nalogi, dopusti in personalne mape
  • Vodenje sej, kolegijev in sestankov

 

GovermentConnect kot produkt v delovnem okolju

 

Podprto je celovito delovanje Glavne pisarne. Prejem vhodne pošte preko vseh vrst skenirnih in multifunkcijskih naprav ali elektronske pošte. Odprema izhodne pošte je poleg vseh standardnih načinov podprta tudi po ZUP-u (vročilnice s črtno kodo). Postopek likvidacije in nabave je povezan s standardnim sistemom javne uprave MFERAC in omogoča prejem in oddajo eRačunov preko UJPnet po standardu eSlog. Potne naloge in dopuste pa lahko povežete s sistemi za registracijo delovnega časa (Time&Space, Kadris in drugi). GovernmentConnect je tesno integriran z pisarniško zbirko MS Office in podpira delo uporabnika neposredno na strežniku.

Organizacije, ki produktu že zaupajo